CRM software voor de bouw

Bouwbedrijven profiteren van het gebruik van CRM-software met geïntegreerd projectmanagement, xRm en mobiele beschikbaarheid.

We zitten in het tijdperk van digitale transformatie. Dit is niet alleen privé voelbaar, maar ook in zakelijk Umfeld. In alle sectoren brengt digitalisering diepgaande veranderingen met zich mee. Dit geldt ook voor industrieën die van oudsher meer analoog zijn vormgegeven, zoals de bouwsector. In het volgende willen we daarom het belang van CRM-programma’s in de bouwsector nader bekijken. CRM-programma’s zijn systemen waarmee alle klantrelatieprocessen van een bedrijf digitaal in kaart kunnen worden gebracht, beheerd, gecontroleerd en geoptimaliseerd. CRM is de afkorting voor Customer Relationship Management; voor Duits customer relationship management.

CRM-software voor de bouwsector

De bouwsector is een belangrijke functie voor de economie als geheel. Als economische sector houdt het zich bezig met planning, uitvoering en modificatiediensten voor gebouwen. In principe kunnen bedrijven in de bouwsector worden ingedeeld in de volgende sectoren: bouw, civiele techniek en voorbereidende bouwwerkzaamheden, bouwinstallatie en andere afwerkingsindustrie. Dit maakt duidelijk dat de bouw zeer divers is.
Het brengt daarom bedrijven samen met soms uiteenlopende processen. Dit betekent dat de bedrijven soms andere eisen stellen aan geschikte CRM-software voor de bouw.Om ervoor te zorgen dat een CRM-systeem zijn volledige potentieel ontvouwt, moet het uiteindelijk in staat zijn om alle specifieke klantrelatieprocessen van een bedrijf digitaal in kaart te brengen. Toch zijn er enkele fundamentele overeenkomsten. In het volgende zullen daarom enkele belangrijke CRM-functies nader worden bekeken, waarvan verschillende bedrijven in de bouwsector meestal profiteren. Dit is echter slechts een overzicht en er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid.

Projectmanagement

Bedrijven in de bouwsector werken meestal op projectmatige basis. In de regel lopen verschillende projecten parallel. Met een toenemend aantal projecten en klanten wordt het echter ook steeds meer een uitdaging om alle projecten te blijven coördineren en planningen of belangrijke mijlpalen te halen. Daarom doen bouwbedrijven er goed aan om zich bij het zoeken naar een geschikt CRM-systeem te richten op oplossingen met een geïntegreerde projectmanagementmodule. Met behulp van geïntegreerd multi-project management kunnen meerdere projecten tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk worden beheerd. Dit zorgt ervoor dat alle mijlpalen tijdig worden bereikt en dat budgetten worden nageleefd. Dit zorgt weer voor tevreden klanten.
Door verbinding te maken met een e-mailprogramma kunnen projectvoortgang of belangrijke documenten vervolgens direct met de klant worden gedeeld. Dit is ook mogelijk door een gasttoegang in het systeem in te stellen.

Uitgebreid relatiebeheer (xRM)

In tijden van globalisering zijn bouwbedrijven meestal een van de laatste schakels in lange toeleveringsketens die zich op wereldwijde schaal uitstrekken. Als er leveringsknelpunten zijn, zorgt dit voor vertragingen, die in de vorm van ongewenste wachttijden worden doorberekend aan de klant of aannemer . Goede communicatie tussen de afzonderlijke schakels in de supply chain is allesbepalend om snel te kunnen reageren bij knelpunten. Een geschikte CRM-software voor de bouwsector zou daarom idealiter ook functies moeten hebben die de communicatie met zakenpartners vergemakkelijken. Wordt deze context vaak Extended Relationship Management ( kortweg xRM) genoemd.

Mobiele beschikbaarheid

Mobiliteit speelt een belangrijke rol in het relatiebeheer elke branche. Met name bouwbedrijven waarvan de werknemers op locatie zijn, kunnen echter profiteren van het gebruik van CRM-software met mobiele beschikbaarheid. Bouwkavels kunnen bijvoorbeeld direct op de bouwplaats op locatie worden bekeken. Idealiter zou de CRM-software ook gekoppeld moeten zijn aan een documentbeheersysteem en de interne ERP-software. Niet voor niets worden ERP-systemen ook wel het hart van de eigen IT-infrastructuur genoemd. Een koppeling zorgt ervoor dat een naadloze uitwisseling van informatie van systeem naar systeem mogelijk is. Dit heeft als voordeel dat de noodzaak voor dubbel data-onderhoud wordt geëlimineerd. Door handmatige transmissie te elimineren, wordt het risico op transmissiefouten verminderd en neemt de kwaliteit van de gegevens die in het systeem worden beheerd toe. Omdat data ook wel de ‘olie van de 21ste eeuw’ wordt genoemd, moeten bouwbedrijven bij het zoeken naar software al kijken op welke andere programma’s en tools een nieuwe oplossing kan worden gekoppeld.

Pin It on Pinterest